NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Zbiornik Nyski

Powierzchnia : 2127.9 ha
Kod obszaru : PLB160002
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Obszar leży na wysokości 191-222 m npm i obejmuje duży zbiornik zaporowy na Nysie Kłodzkiej. Wahania poziomu wody w zbiorniku są znaczne. Przy niskim stanie wody pojawiają się liczne zatoki, wysepki i wypłycenia. W zachodniej części zbiornika znajduje się kilka wysp powstałych w wyniku eksploatacji żwiru.. Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla wierzbowe i słabo rozwinięta roślinność wodna. Zbiornik otaczają wzgórza, w większości użytkowane rolniczo.
Ptaki wodno-błotne występują tu zarówno w okresie wędrówki jak i zimowania w ilości powyżej 20 000 osobników (maksymalnie do 60 000). Gniazduje tu powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej; wysoką liczebność osiąga rybitwa rzeczna, gęś zbożowa i krzyżówka, czapla biała, łęczak, biegus malutki, biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, kulik wielki, kwokacz, siewnica. Ostoja jest ważnym miejscem postoju dla migrujących w okresie jesiennym i zimowym kaczek Anatidae, (do 60000 osobników) oraz dla siewkowatych Charadrii. Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar jest łatwo dostępny samochodem – znajduje się kilka km na zachód za Nysą. Można tam dojechać drogą Nysa – Otmuchów.

Ekoturystyka i turystyka wypoczynkowa: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój wszelkich form biernego i czynnego pobytu nad wodą.

Turystyka krajoznawcza: Zbiornik Nyski powstał w 1971 roku. Długość zbiornika wynosi około 8 km, a szerokość od 2,7 do 3,8 km. powierzchnia zalewu osiąga 2077 ha. Jezioro Nyskie jest zbiornikiem retencyjnym, wielozadaniowym:

  • zapewnia wodę komunalną dla miasta Wrocławia (poprzez przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy),
  • zapewnia ochronę przeciwpowodziową terenów położonych poniżej,
  • zapewnia utrzymanie przepływów minimalnych poniżej zbiornika dla żeglugi na Odrze,
  • zapewnia wodę dla rolnictwa,
  • zapewnia wykorzystanie energetyczne wody,
  • umożliwia rekreację, turystykę i rybołówstwo,
  • zapewnia wydobycie kruszywa.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na liście projektów kluczowych znalazła się modernizacja zbiornika Nyskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Opolu będzie ją realizował, a początek prac budowlanych zaplanowano na rok 2011.
Warto zwiedzić wysokiej klasy zabytki kultury w Nysie (kościół z XIV w. i fortyfikacje miejskie) oraz Otmuchowie (kościół z XVII w. i ratusz).

Turystyka kwalifikowana: sporty wodne i wędkarstwo.

Turyści korzystają z bazy hotelowej we Nysie, Otmuchowie i ośrodków nad jeziorem oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

 

Zagrozenia :

Gwałtowne napełnianie zbiornika znacznie ogranicza lub eliminuje żerowiska i miejsca odpoczynku ptaków, niepokojenie ptaków na skutek penetracji siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, zabijanie ptaków nierozpoznanych.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
biegus zmienny     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
czapla biała      [ptak ]
derkacz     [ptak ]
dzięcioł zielonosiwy      [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
kropiatka     [ptak ]
mewa czarnogłowa     [ptak ]
ortolan     [ptak ]
podgorzałka     [ptak ]
rybitwa białoczelna     [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul.1-go Maja 6, 45-068 Opole, http://opole.rdos.gov.pl/

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, www.orot.pl

na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody \"pro Natura\";

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody \"Salamandra\";

Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk;

Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków;

WZR woj. opolskiego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Opolu.GMINY
,
Otmuchów,
Nysa,