NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Ostoja Drawska

Powierzchnia : 153906.1 ha
Kod obszaru : PLB320019
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)
Status obszaru :
obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]
Opis :

Opisywany obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego. Około 10% powierzchni terenu zajmują jeziora (ponad 50). Duże zróżnicowanie w rzeźbie terenu powstało w wyniku działalności lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. W wyniku tego powstały między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Można tu także zobaczyć liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki wodne, bagna i torfowiska. Znajdują się tu jedne z najgłębszych jezior w Polsce (np. Drawsko - 79,7 m, które jest zarazem największym jeziorem na tym obszarze) o urozmaiconej linii brzegowej, wysokich brzegach porośniętych lasem (głównie łęgami i buczyną) lub niskich z roślinnością przybrzeżną. Wody jeziorne są bogate w wapń. Na dnie znajdują pokłady kredy jeziornej. Często też porastają je łąki ramienicowe
Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła (w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior ). Swój początek biorą tutaj także: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Rzeki odgrywają ważną rolę łączącą poszczególne fragmenty obszaru.
Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą torfowiska, szczególnie wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe.
Oprócz bogactwa form geomorfologicznych ostoja charakteryzuje się także różnorodnością flory i fauny. Spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej oraz ciepłolubne. Obszar jest bogaty w gatunki mchów.
Znaczna część terenu jest użytkowana rolniczo.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Opisywany obszar jest bardzo rozległy, położony pomiędzy miejscowościami: Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Białogard, Świdwin. Dojazd samochodem do Szczecinka drogą numer 11 lub 21; do Drawska Pomorskiego drogą numer 20 (Stargard Szczeciński- Szczecinek) lub 173 z Połczyna Zdroju; do Białogardu drogą numer E28 Goleniów-Koszalin skręcając w miejscowości Karlino w drogę numer 163; do Świdwina drogą numer 162 łącząca E28 i 173. We wszystkich wymienionych miejscowościach znajduje się rozbudowana sieć połączeń komunikacji PKS oraz PKP. Na obszarze jest bardzo różnorodna baza noclegowa i gastronomiczna. Znajdują się tu liczne pensjonaty, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, itp.

Na terenie obszaru znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Poniżej wymienionych zostało tylko kilka.

CZAPLINEK
Turystyka krajoznawcza:

 • układ urbanistyczny (śródmieście),
 • kościół pw. Świętej Trójcy z XIII wieku,
 • dzwonnica drewniana przy kościele parafialnym z XVIII wieku,
 • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1829 r.,
 • ratusz z 1845 r.,
 • Dawny budynek warsztatowo - mieszkalny przy ul. Studziennej 2.

Turystyka aktywna, kajakowa:

 • Szlak Drawy im. Kardynała Karola Wojtyły
 • Szlak Piławy
 • Szlak Dobrzycy

Turystyka aktywna, piesza:

 • Ścieżki przyrodnicze: "Wyspa Bielawa", "Spyczyna Góra - Jezioro Prosino"
 • Szlaki turystyczne: zielony - "Szlak wzniesień moreny czołowej"(Złocieniec – Żydowo), niebieski - "Szlak Szwajcarii Połczyńskiej" (Połczyn Zdrój - Czaplinek), czerwony - "Szlak Solny"(Sośnica-Kołobrzeg), czarny (Połczyn Zdrój- Lubieszewo)

Turystyka aktywna, pozostała: żeglarstwo, wędkarstwo, konna
Imprezy kulturalne np.:

 • Letnie Koncerty Organowe – Lipic, sierpień
 • Zlot Miłośników Garbusów pamięci Antoniego Górskiego - sierpień
 • III Międzynarodowy Spływ Kajakowy Rzeką Drawą im. Kardynała Karola Wojtyły- sierpień

DRAWSKO POMORSKIE
Turystyka krajoznawcza:

 • śródmieście miasta
 • kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego z XIV / XV i XIX wieku,
 • pozostałości murów obronnych z XIV wieku,
 • starostwo z 1907 - 1909,
 • ratusz z k. XVIII wieku, dom z ok. 1800 r
 • magazyn soli szachulcowy z ok. 1700 r. i lat 30. XX wieku,
 • dom z 1906 r.,
 • dom murowano - szachulcowy z 1. ćw. XIX wieku,
 • dom szachulcowy z XVIII / XIX wieku,
 • zabudowa gospodarcza.

Turystyka aktywna, piesza-szlaki:

 • Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii (Drawsko Pomorskie- Iłowiec)
 • Szlak Jezior Drawskich (Gudowo – Ostrowice – Gudowo)
 • Ścieżka Przyrodnicza: Karwice - Leśniczówka Dzikowo

Turystyka aktywna, rowerowa- szlaki:

 • Wokół Jeziora Lubie (Drawsko Pomorskie – Karwice - Drawsko Pomorskie)
 • Wzgórza Moreny Czołowej (Drawsko Pomorskie – Tęczyn- Drawsko Pomorskie)
 • Parki Krajobrazowe (Drawsko Pomorskie – Ińsko)
 • Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady (Drawsko Pomorskie – Brzeźniak - Drawsko Pomorskie)

Turystyka aktywna, kajakowa-szlaki:

 • Drawa (im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły)
 • Kokna - prawy dopływ Drawy

Turystyka aktywna, konna:

 • Szlak Konny Pojezierze Drawskie (Łobz –Biały Bór)

ZŁOCIENIEC
Turystyka krajoznawcza:

 • śródmieście,
 • kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XV wieku, 1723 i 1870,
 • zamek z XIII / XIV wieku,
 • zespół sanatoryjno-szpitalny z pocz. XX wieku
 • aleja grabowa w parku miejskim (Park Żubra)
 • zabytkowe pałace w Wąsoszu, Cieszynie, Bobrowie

Turystyka aktywna, kajakowa:

 • Szlak Drawy im. Kardynała Karola Wojtyły
 • Szlak Piławy
 • Szlak Dobrzycy

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • Zielony "Jezioro Kańsko"
 • Niebieski „Dookoła Jeziora Siecino”
 • Żółty "Góra Lisica"
 • Czarny "Dolina Wąsawy"
 • Czerwony "Drawa"
 • Trasa rowerowa Złocieniec- Połczyn Zdrój
 • „Greenway Naszyjnik Północy”
formy ochrony przyrody
Drawski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Brunatna Gleba [ rezerwat przyrody ],
Dolina Pięciu Jezior [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Czarnówek [ rezerwat przyrody ],
Jezioro Prosino [ rezerwat przyrody ],
Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały [ rezerwat przyrody ],
Zielone Bagna [ rezerwat przyrody ],
Torfowisko Toporzyk [ rezerwat przyrody ],
Pojezierze Drawskie [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Głównymi zagrożeniem są:

 • elektrownie wodne stanowiące barierę dla migracji ryb i innych organizmów wodnych, co powoduje ubożenie ichtiofauny reofilnej
 • spływ wód ze stawów rybnych położonych w zlewni jeziora Siecino powoduje szybszą eutrofizację jeziora
 • silna presja turystyczno-rekreacyjna
 • presja inwestycyjna dotycząca zabudowy brzegów jezior (ubożenie przyrodnicze i krajobrazowe terenu, utrudniania dla zwierzęta związanych z terenami wodnymi i wodno-błotnymi)
 • potencjalne zagrożenie-intensyfikacja gospodarki rolnej (likwidacja odłogów, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin)
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
batalion      [ptak ]
bączek     [ptak ]
bąk     [ptak ]
bernikla białolica     [ptak ]
bielik     [ptak ]
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
błotniak zbożowy     [ptak ]
bocian biały      [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
bóbr europejski     [ssak]
derkacz     [ptak ]
drzemlik     [ptak ]
dubelt     [ptak ]
dzięcioł czarny     [ptak ]
dzięcioł średni     [ptak ]
gąsiorek     [ptak ]
jarzębatka     [ptak ]
kania czarna      [ptak ]
kania ruda      [ptak ]
koza     [ryba ]
kropiatka     [ptak ]
lelek     [ptak ]
lerka     [ptak ]
łabędź czarnodzioby (mały)     [ptak ]
łabędź krzykliwy      [ptak ]
łęczak     [ptak ]
minóg strumieniowy     [ryba ]
mopek     [ssak]
muchołówka mała      [ptak ]
nocek duży     [ssak]
orlik krzykliwy      [ptak ]
piskorz     [ryba ]
puchacz     [ptak ]
rybitwa czarna      [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna)     [ptak ]
rybołów     [ptak ]
sokół wędrowny     [ptak ]
sowa błotna     [ptak ]
świergotek polny     [ptak ]
trzmielojad     [ptak ]
wydra     [ssak]
zielonka     [ptak ]
zimorodek     [ptak ]
żuraw     [ptak ]

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna \"Czaplinek\", Rynek 1, 78-550 Czaplinek, Tel. (94) 375 47 90, mail: lot@czaplinek.pl, www.czaplinek.pl
Informacja Turystyczna przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Złocieńcu
tel. 0 94 36 70 348 http://osir.zlocieniec.ibip.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl
Drawski Park Krajobrazowy - RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec, tel.: 094 3673 544
Informacja Turystyczna w DRAWSKU POMORSKIM
Tel.(094)363-25-03 www.drawsko.plGMINY
,
Tychowo,
Czaplinek,
Drawsko Pomorskie,
Kalisz Pomorski,
Ostrowice,
Wierzchowo,
Złocieniec,
Barwice,
Borne Sulinowo,
Brzeźno,
Połczyn-Zdrój,
Świdwin,