NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Jezioro Brenno

Powierzchnia : 79.5 ha
Kod obszaru : PLH300018
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar obejmuje eutroficzne jezioro Brenno wraz z otaczającymi go terenami głownie siedliskami łąkowymi i zaroślowymi . W obszarze występuje największa w Polsce populacja selerów błotnych (Apium repens).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się we Włoszakowicach. Nocleg można otrzymać w Brennie. Atrakcją w okolicy jest Przemęcki Park Krajobrazowy który ma bogatą ofertę szlaków turystycznych. Zarówno pieszych, jak i rowerowych (142 km oznakowanych dróg rowerowych), wyznaczone są też szlaki konne oraz szlaki kajakowe.

Turystyka krajoznawcza

  • Dwa drewniane wiatraki koźlaki. Jeden z 1794 roku, drugi z 1847 roku. Obydwa stoją w Brennie – ul. Wczasowa i ul. Kargowska
  • XVIII-wieczny kościół parafialny w Brennie pw. Św. Jadwigi. Charakteryzuje się barokowym wystrojem wnętrza. Znajduje się on w centrum wsi przy ul. Kościelnej
  • XIX-wieczny dwór z parkiem oraz zabudową folwarczną w Wijewie. W parku znajduje się kilka pomników przyrody. Między innymi buk pospolity o obwodzie 305 cm, 18-metrowy wiąz szypułkowy, trzy dęby szypułkowe, mające ponad 20 metrów wysokości oraz lipy szerokolistne i drobnolistne.

Turystyka piesza
Gmina stanowi również doskonały teren dla rozwijania turystyki pieszej. Urozmaicona rzeźba terenu, bogata szata roślinna, liczne jeziora i ścieżki wokół nich bardzo sprzyjają pieszym wędrówką po regionie. Jedną z ciekawszych wycieczek pieszych jest szlak wiodący wzdłuż pn-wsch. brzegów jezior o długości ok 5 km:
Jezioro Białe - Jezioro Dominickie - Jezioro Przemęckie - Jezioro Wieleńskie
Dwie największe wsie gminy Brenno i Wijewo połączone wspaniałym szerokim chodnikiem i piesza komunikacja miedzy nimi jest czystą przyjemnością. Obydwie wsi posiadają dużo chodników, co stwarza doskonałe warunki do spacerów.

Turystyka wodna
Piękne malownicze jeziora połączone ze sobą siecią kanałów stwarzają doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Na jeziorach tych wytyczono jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce „Szlak konwaliowy”, który swoją nazwę wziął od wyspy w centralnej części Jeziora Radomierskiego. Cały szlak ma kształt pętli, liczy 41 km i na jego przepłynięcie należy przeznaczyć 3 dni z dwoma noclegami. Należy tutaj dodać, że Szlak Konwaliowy posiada wodne połączenia z kanałami Obry i kolejnym ciągiem Jezior Zbąszyńskich a także poprzez Kanał Mosiński z Wartą.
Trasa Szlaku Konwaliowego : J.Białe – J.Breńskie – J.Trzytoniowe – J.Wieleńskie – J.Osłonińskie – J.Górskie – J.Olejnickie – J.Radomierskie (Wyspa Konwaliowa) – J.Przemęckie Duże – J.Błotnickie – J.Boszkowskie – J.Małe (Buckie) – J.Wielkie – J.Dominickie – J.Krzywe – J.Maszynek – J.Brzeźnie – J.Lincjusz – J.Miałkie – J.Białe

Turystyka rowerowa
Gęsta sieć dobrych, niezbyt ruchliwych dróg, ciekawe krajobrazy, dużo lasów i jezior – to główne plusy przemawiające na rzecz turystyki rowerowej po Gminie Wijewo i okolicy.

  • Trasa 1: Brenno – Wijewo - Potrzebowo – Sława – Śmieszkowo – Spokojna – Kaszczor – Wieleń – Brenno – długość trasy 43,5 w tym na terenie Gminy Wijewo 21 km
  • Trasa 2: Brenno – Górsko – Olejnica – Osłonin – Wieleń – Wijewo - Brenno – długość trasy 25 km w tym na terenie Gminy Wijewo 15 km
  • Trasa 3: Brenno – Zaborówiec – Dominice – Górsko – Miastko – Brenno – długość trasy 37 km w tym na terenie Gminy Wijewo 17 km
  • Trasa 4:Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice – Boszkowo – Dominice – Górsko – długość trasy 30 km w tym na terenie Gminy Wijewo 23 km
Zagrozenia :

Zagrożeniem jest nadmierny rozwój infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi, nadmierna presja ze strony ludzi wydeptywanie i niszczenie roślinności w pasie nadbrzeżnym. Negatywny wpływ na chroniony gatunek ma także zarastanie porzuconych łąk przez krzewy i drzewa.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
selery błotne,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań
tel.:061 831 11 77, fax 061 831 11 99
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
www.poznan.rdos.gov.plGMINY
,
Wijewo,